ศูนย์ข่าวสปสช.

ค้นหา

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

หน้าแรก กลุ่มคำยอดนิยม สภาการพยาบาล

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

thumbnail

สภาการพยาบาลจับมือ สปสช. นำร่องให้คลินิกการพยาบาลช่วยดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

เรื่องเด่น | จับกระแส | 2 ตุลาคม 2562

สภาการพยาบาลจับมือ สปสช. นำร่องให้คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน กทม.เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในเครือข่ายช่วยดูแลการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง…...

thumbnail

สปสช.จับมือสภาการพยาบาลรับฟังความเห็นพยาบาลภาคกลาง

เรื่องเด่น | จับกระแส | 13 กุมภาพันธ์ 2562

สปสช.และสภาการพยาบาล จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นพยาบาลห้องฉุกเฉิน สูติกรรม และงานปฐมภูมิในพื้นที่ภาคกลางที่ จ.นครปฐม หวังรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงนโยบาย…...

thumbnail

สปสช.จับมือสภาการพยาบาลรับฟังความเห็นพยาบาล บอกเล่าปัญหา หาแนวทางแก้ไข

เรื่องเด่น | จับกระแส | 21 มกราคม 2562

สปสช.ร่วมกับสภาการพยาบาลลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นบริการตามมาตรา 18 (13) ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินและระบบปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกับคลินิกหมอครอบครัว…...

thumbnail

‘สภาการพยาบาล-สปสช.’ จัดรับฟังความเห็นจาก ‘พยาบาล’ เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ

เรื่องเด่น | จับกระแส | 23 กรกฏาคม 2561

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ จ.น่าน รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ…...