ศูนย์ข่าวสปสช.

ค้นหา

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

หน้าแรก กลุ่มคำยอดนิยม สถาบันสุขภาพอาเซียน

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

thumbnail

สปสช.จับมือสถาบันสุขภาพอาเซียน เสริมสร้างความเข้มแข็งหลักประกันสุขภาพไทย

เรื่องเด่น | จับกระแส | 9 กันยายน 2562

สปสช.ลงนามกับสถาบันสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและประชาชน สร้างความเข้มแข็งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพไทยสู่เวทีนานาชาติ…...