ศูนย์ข่าวสปสช.

ค้นหา

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

หน้าแรก กลุ่มคำยอดนิยม รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

thumbnail

รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2561

เรื่องเด่น | จับกระแส | 18 เมษายน 2562

ในปีงบประมาณ 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 1 รายการ รวมเป็น 7 รายการ ประกอบด้วย 1.บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว...

thumbnail

รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560

เรื่องเด่น | จับกระแส | 21 มีนาคม 2561

ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแรกของการดำเนินงานการสร้างระบบหลักประกันด้านสุขภาพให้กับคนไทยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 4…...