ศูนย์ข่าวสปสช.

ค้นหา

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

หน้าแรก กลุ่มคำยอดนิยม ถนอม สุภาพร

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

thumbnail

นานาชาติจุดประเด็น ค่าตอบแทนบริการล้างไตช่องท้อง จูงใจเพิ่มบุคลากรดูแลผู้ป่วย (พล.อ.นพ.ถนอม สุภาพร)

เรื่องเด่น | จับกระแส | 2 สิงหาคม 2561

พล.อ.นพ.ถนอม สุภาพร อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต รพ.พระมงกุฎเกล้า การประชุม International Society of Peritoneal Dialysis…...

thumbnail

นานาชาติจุดประเด็น ‘ค่าตอบแทนบริการล้างไตผ่านช่องท้อง’ จูงใจเพิ่มบุคลากรดูแลผู้ป่วย

เรื่องเด่น | จับกระแส | 11 มิถุนายน 2561

เวทีประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการล้างไตผ่านช่องท้อง ISPD 2018 จุดประเด็น “ค่าตอบแทนบริการล้างไตผ่านช่องท้อง” พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยที่ไม่แข็งแรงล้างไตผ่านช่องท้องเองไม่ได้…...

thumbnail

นานาชาติชื่นชมศักยภาพไทยดูแลผู้ป่วยไตวายได้มีประสิทธิภาพ

เรื่องเด่น | จับกระแส | 30 พฤษภาคม 2561

เวทีประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการล้างไตผ่านช่องท้อง ISPD สะท้อนศักยภาพไทย พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยไตล้างไตผ่านช่องท้อง ช่วยผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเข้าถึงการรักษาทั่วถึง…...