ศูนย์ข่าวสปสช.

ค้นหา

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

หน้าแรก กลุ่มคำยอดนิยม ต่อต้านทุจริต

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

thumbnail

สปสช. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต 17 ปี ยึดหลักธรรมาภิบาลบริหาร “กองทุนบัตรทอง”

เรื่องเด่น | จับกระแส | 6 กุมภาพันธ์ 2563

เลขาธิการ สปสช. นำคณะผู้บริหารและบุคลากรปฏิญาณตน ร่วมเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์ธรรมาภิบาล บอกรัก…...