ศูนย์ข่าวสปสช.

ค้นหา

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

หน้าแรก กลุ่มคำยอดนิยม ความเท่าเทียม

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

thumbnail

ความเท่าเทียม สีเทาๆ ในระบบ 30 บาท

เรื่องเด่น | จับกระแส | 2 สิงหาคม 2561

(1) แม้ไทยจะมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่เรียกในช่วงเริ่มต้นว่า "30 บาทรักษาทุกโรค" มาเป็นปีที่ 16 โดยมีจุดประสงค์ใหญ่ เพื่อสร้างความ…...