ศูนย์ข่าวสปสช.

ค้นหา

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

หน้าแรก กลุ่มคำยอดนิยม คนพิการ

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

thumbnail

สปสช.ผนึก TTRS คุ้มครองสิทธิผู้พิการทางการได้ยิน บริการล่ามผ่านสายด่วน 1330

เรื่องเด่น | จับกระแส | 10 กุมภาพันธ์ 2562

สปสช.ร่วมกับศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิคนพิการทางการได้ยิน เปิดบริการล่ามทางไกลอำนวยความสะดวกผู้ใช้สิทธิบัตรทองให้เข้าถึงข้อมูล…...

thumbnail

สปสช.ร่วมลงนามใช้ “บัตรประชาชน Smart Card” แทนบัตรคนพิการ เชื่อมโยงข้อมูลสิทธิรักษาพยาบาล

เรื่องเด่น | จับกระแส | 25 ธันวาคม 2561

พก. ลงนามร่วม กรมการปกครองและ สปสช.ใช้ “บัตรประชาชน Smart Card” แทนบัตรประจำตัวคนพิการ เชื่อมโยงข้อมูลสิทธิรักษาพยาบาลของคนพิการเป็นฐานข้อมูลบัตรประชาชน…...

thumbnail

สิทธิประโยชน์ “คนพิการ” ในระบบหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท)

เรื่องเด่น | จับกระแส | 12 พฤศจิกายน 2561

สิทธิประโยชน์ “คนพิการ” ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท) คุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาล รวมไปถึงบริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์…...

thumbnail

สปสช.รุกพัฒนาช่องทางสื่อสาร ดูแลคนพิการเข้าถึงสิทธิบัตรทอง

เรื่องเด่น | จับกระแส | 30 สิงหาคม 2561

สปสช.แจงช่องทาง “คนพิการ” เข้าถึงข้อมูลใช้สิทธิบัตรทอง ทั้งคู่มือสำหรับคนพิการ พร้อมรูปแบบวีดีโอแปลภาษามือ เผยความคืบหน้าสายด่วนเพื่อคนหูหนวก…...

thumbnail

สปสช.ชวนเครือข่ายคนพิการ 7 ประเภท รวมพลังผลักดันข้อเสนอปรับระบบหลักประกันสุขภาพ

เรื่องเด่น | จับกระแส | 10 สิงหาคม 2561

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ โดยมีตัวแทนเครือข่ายคนพิการทั้ง 7 ประเภทเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขสำหรับคนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า…...

thumbnail

แนวทางคนพิการประกันสังคมใช้สิทธิรักษาบัตรทองตาม ม.44

เรื่องเด่น | จับกระแส | 1 พฤศจิกายน 2559

สปสช.แจงแนวทางจัดการ หลังมีคำสั่ง ม.44 ให้คนพิการสิทธิประกันสังคมใช้สิทธิบัตรทองได้ คนพิการได้สิทธิประโยชน์ตามบัตรทอง ส่วน รพ.ส่งข้อมูลเบิกมาที่ สปสช.ตามเดิม…...