ศูนย์ข่าวสปสช.

ค้นหา

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

หน้าแรก กลุ่มคำยอดนิยม การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

thumbnail

สปสช. ขอแนะนำ โหลดฟรี!!! อ่านง่าย.

เรื่องเด่น | จับกระแส | 19 ตุลาคม 2561

“E-book คู่มือฉบับประชาชน โดย สำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) “การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง ( Palliative care)”…...