ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก รอบโลก หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอินเดียให้บริการคนไข้ฟรีกว่า 7 ล้านคนภายใน 100 วันที่ริเริ่ม

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอินเดียให้บริการคนไข้ฟรีกว่า 7 ล้านคนภายใน 100 วันที่ริเริ่ม

รอบโลก | 17 มกราคม 2562

Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojna (AB-PMJAY) หรือระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ประเทศอินเดียกำลังดำเนินการนี้ ถูกออกแบบให้อยู่ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์กรสหประชาชาติ โดยคำนึงถึงสุขภาพที่ดีของประชาชน

ทั้งนี้ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกคนและจัดหาระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ คือหนึ่งในนโยบายสาธารณสุขแห่งชาติอินเดียปี 2561 โดยเพิ่งเริ่มใช้เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

หลักประกันสุขภาพดังกล่าวได้จัดสรรงบประมาณให้ประชาชนโดยคิดเป็น 500,000 รูเปีย (หรือ 7,190 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อครอบครัวต่อปีแก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสและยากชนกว่า 500 ล้านคน

นับเป็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ใช้งบประมาณมากที่สุดในโลก อย่างไรก็ดี ผลที่ออกมาเพียง 100 วันได้ให้บริการผู้ป่วยเกือบ 7,000,000 คน

“ผลลัพธ์ที่ออกมานับว่าดีเกินกว่าที่เราคาดการณ์เอาไว้ เช่น เมือง Uttar Pradesh ซึ่งในอดีตไม่เคยมีหลักประกันสุขภาพมาก่อนแต่หลังจากที่เริ่มระบบดังกล่าว มีประชาชนมาเข้าใช้บริการสาธารณสุขมากกว่า 60% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา” Indu Bhushan ผู้อำนวยการดูแลระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กล่าว

ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นแต่กลับเป็นสาขาทางการแพทย์ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่แพงมาก เช่น สูตินรีเวชกรรม เวชศาสตร์ทั่วไปหรือจักษุวิทยา เป็นต้น

ความท้าทายของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงเป็นการผลักดันให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมด้วย

ปัญหาที่ตามมาจึงกลายเป็นระบบดังกล่าวไม่สามารถแยกราคาหรือค่าใช้จ่ายเป็น 2 เรทต่อสินค้าที่เหมือนกันได้

“อย่างน้อยโรงพยาบาล 50%ที่อยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพนี้สามารถดำเนินการตามได้ แต่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ดูเหมือนจะลังเลเพราะโครงสร้างต้นทุนของพวกเขาสูงเกินไป พวกเขามีภาระต้องจ่ายเงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี เราจะพิจารณาราคาใหม่อีกครั้งและจะเข้าหารือกับภาคอุตสาหกรรม” Indu Bhushan กล่าว

นอกจากนี้ในอนาคตระบบหลักประกันสุขภาพดังกล่าวจะพัฒนาให้สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองต่อสังคมไร้เงินสดในปัจจุบัน โดยประชาชนไม่จำเป็นต้องควักเงินในกระเป๋าจ่ายอีกต่อไป

โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพัฒนาและปรับปรุงด้านความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องและคาดหวังว่าภายใน 3 เดือนข้างหน้าจะสามารถเปิดให้ประชาชนใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ที่มา: Under Ayushman Bharat, 6,85,000 people availed free health care in 100 days

heroimage