ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก รอบโลก พระสันตะปาปาเห็นพ้องอนามัยโลกการสาธารณสุขเป็นสิทธิพื้นฐานและไม่ควรถือเป็นสิทธิพิเศษ

พระสันตะปาปาเห็นพ้องอนามัยโลกการสาธารณสุขเป็นสิทธิพื้นฐานและไม่ควรถือเป็นสิทธิพิเศษ

รอบโลก | 14 พฤศจิกายน 2561

ดร.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเข้าพบสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเพื่อหารือแนวทางเพื่อช่วยให้ประชากรโลกทุกคนสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่จำเป็นโดยไม่มีข้อจำกัด

พระสันตะปาปาฟรานซิสและ ดร.ทีโดรสเห็นพ้องว่าการสาธารณสุขเป็นสิทธิพื้นฐานและไม่ควรถือเป็นสิทธิพิเศษ  โดยตั้งเป้าร่วมกันที่จะยกระดับสุขภาพและสุขภาวะของกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสทั้งในประเทศร่ำรวยและยากจน

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าพบสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสและทราบว่าพระองค์เองก็ทรงกังวลในเรื่องเดียวกัน” ดร.ทีโดรสกล่าว

“พระสันตะปาปาและผมเองต่างก็ทำงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนยากไร้และกลุ่มเสี่ยงมานานหลายปีแล้ว  ผมมีความปลาบปลื้มที่พระสันตะปาปาทรงให้การสนับสนุนความพยายามของเราในอันที่จะส่งเสริมสิทธิและการสาธารณสุขสำหรับทุกคน และยินดีอย่างยิ่งที่พระสันตะปาปาทรงย้ำถึงสวัสดิการสำหรับเด็ก พระองค์ตรัสกับผมว่าจะอยู่เคียงข้างเรา รวมถึงผู้ที่เข้ามาทำงานกับเราเพื่อเพื่อขยายบริการรักษาพยาบาลให้ทั่วถึงทุกคน โดยเฉพาะสำหรับเด็กและคนชายขอบของสังคมซึ่งต้องทนทรมานกับความป่วยไข้และหิวโหย”

ดร.ทีโดรสเข้าพบพระสันตะปาปาฟรานซิสที่กรุงโรมก่อนหน้าการประชุม Global Conference on Primary Health Care ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 ที่กรุงอัสตานาของคาซัคสถาน การประชุมดังกล่าวมีขึ้นในวาระครบรอบ 40 ปีของคำประกาศ Alma Ata Declaration และพันธกิจในการปรับปรุงบริการสาธารณสุขถ้วนหน้า (Health For All)  

ทั้งนี้ คณะผู้แทนร่วมกันรับรองคำประกาศฉบับใหม่เพื่อพลิกฟื้นการสาธารณสุขมูลฐานทั่วโลก  ตามเป้าหมายเพื่อให้บริการสาธารณสุขเน้นไปที่การรักษาคน โดยพิจารณาจากบริบทของผู้ป่วยแทนที่จะมุ่งแต่การรักษาโรคหรือความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง

การสาธารณสุขมูลฐานเป็นหัวใจของความพยายามเพื่อมุ่งสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของเป้าการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal) ในอันที่จะยกระดับสุขภาพและสุขภาวะของทุกคน

heroimage