ศูนย์ข่าวสปสช.

ค้นหา

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

หน้าแรก กลุ่มคำยอดนิยม WHO

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

thumbnail

สร้าง'หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า'อีก 10 ปีเป็นไปได้ทั่วโลก WHO แนะนานาชาติดู'ไทย'เป็นแบบอย่าง

เรื่องเด่น | จับกระแส | 25 มีนาคม 2563

การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหิดล ระหว่างวันที่ 31 มกราคม-วันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO)…...

thumbnail

ผู้แทน WHO ชื่นชมศูนย์การแพทย์เทศบาลบึงยี่โถ เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง ปชช.มีส่วนร่วมดูแลสุขภาพ

เรื่องเด่น | จับกระแส | 4 เมษายน 2561

ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยชื่นชมศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ซึ่งรับถ่ายโอนสถานีอนามัยมาจาก สธ.ตั้งแต่ปี 50 พัฒนาและยกระดับเป็นศูนย์การแพทย์…...

thumbnail

Thai UHC to be the world’s role model, says WHO

เรื่องเด่น | จับกระแส | 13 กุมภาพันธ์ 2561

World Health Organization (WHO) is working with Thailand to promote and implement Universal Healthcare Coverage (UHC) in global stage. Tedros…...

thumbnail

ผอ.WHO ชื่นชมรัฐบาลช่วยคนไทยมีหลักประกันสุขภาพได้เสมอหน้า แนะบอกเล่าความสำเร็จให้โลกรู้

เรื่องเด่น | จับกระแส | 6 กุมภาพันธ์ 2561

ผอ.WHO ชื่นชมรัฐบาลทำให้คนไทยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยกล้างไตช่องท้องเป็นการขยายบริการสาธารณสุขไปที่บ้านของผู้ป่วย โดยมีชุมชนคอยช่วยเหลือ ทำให้ระบบยั่งยืน…...