ศูนย์ข่าวสปสช.

ค้นหา

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

หน้าแรก กลุ่มคำยอดนิยม โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

thumbnail

ผ่อนหนักให้เป็นเบา โรคร้าย "ฮีโมฟีเลีย"

เรื่องเด่น | จับกระแส | 6 กรกฏาคม 2561

"โรคฮีโมฟีเลีย" หรือ "โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก "จัดอยู่ในกลุ่มโรคหายากมีอุบัติการณ์อยู่ที่ 1:10,000 เท่านั้น แม้จะพบได้ยากแต่ก็เป็นโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูง…...