ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส รพ.กาญจนดิษฐ์ เดินหน้า DHS สร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยระดับอำเภอ

รพ.กาญจนดิษฐ์ เดินหน้า DHS สร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยระดับอำเภอ

จับกระแส | 23 กันยายน 2559

ผอ.รพ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี เดินหน้าขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ มุ่งยกระดับร้านอาหารทะเล ตลาดสดในพื้นที่ ให้ได้มาตรฐาน โดยให้เจ้าของพื้นที่กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเอง

นพ.เอกชัย มุกดาพิทักษ์ ผอ.รพ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวถึงความคืบหน้าในการผลักดันเครือข่ายสุขภาพอำเภอตามนโยบายของสาธารณสุข (สธ.) ว่า ในปีนี้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ  (District health Board) ตามที่ สธ.ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ หรือ เอ็มโอยู ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย ที่มีนายอำเภอเป็นประธาน ได้ประชุมไป 2 ครั้ง โดยหารือเรื่องการทำอาหารปลอดภัยให้มีคุณภาพทั้งอำเภอกาญจนดิษฐ์ ซึ่งพื้นที่นี้มีร้านอาหารทะเลที่นักท่องเที่ยวเดินทางมารับประทานกันมาก และฟาร์มกุ้ง หมู ไก่ เป็ด อีกหลายแห่ง

สิ่งที่จะทำ คือ ยกระดับตลาดสดให้มีความปลอดภัย เข้าเกณฑ์สุขาภิบาล ซึ่งที่ผ่านมาตลาดทั้งหลายยังไม่ผ่านเกณฑ์ จึงได้หารือว่าจะตั้งทีมขึ้นมาช่วยขับเคลื่อน โดยขอความร่วมมือเจ้าของตลาดให้สร้างคุณภาพตามที่เรากำหนดโดยอาจให้คนในพื้นที่เป็นคนกำหนดเกณฑ์ขึ้นมาเอง

อีกเรื่อง คือ ร้านจำหน่ายอาหาร เดิมที สธ.มีทีม good food test ซึ่งที่ผ่านมามีการทำป้ายติดที่ร้านแต่ปัจจุบันก็หายไป จากนี้อาจมีป้ายแบรนด์ใหม่ที่เป็นของ อ.กาญจนดิษฐ์ เพื่อการันตีให้กับผู้บริโภค คนที่มารับประทานอาหารร้านนี้ผ่านเกณฑ์ปลอดภัยแน่นอน  สำหรับร้านอาหารใหญ่ๆ ที่ขึ้นชื่อจะเข้าร่วมโครงการกับเรา มีประมาณ 10 ร้านทั้งหมดก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนใน อ.กาญจนดิษฐ์ด้วยกันทั้งนั้น

นพ.เอกชัย กล่าวว่า นอกจากเรื่องอาหารปลอดภัยแล้ว ยังมีประเด็นสุขภาพที่กำลังขับเคลื่อน โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการฯ ทำอยู่หลายเรื่อง เช่น ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ส่วนนี้เข้าระบบได้ค่อนข้างดี แต่ผลลัพธ์การป้องกันโรคอาจยังไม่เห็นผลมากนัก นอกจากนี้ยังเน้นการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบล ซึ่งปัจจุบันได้สร้างทีมทั้งอำเภอเพื่อขับเคลื่อนแล้ว

ผอ.รพ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เป้าหมายของโครงการทั้งหมดก็เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประะชาชน ผู้บริโภคทุกส่วนจริงๆ เรามองว่า ตรงไหนที่ยังไม่เคยทำก็ต้องทำให้ได้  ไม่ใช่ทำเป็นส่วนๆ ปัจจุบันเรากำลังสร้างทีม มีทีมงานภาคสาธารณสุข โรงพยาบาลและภาคีเครือข่ายท้องถิ่นที่เป็นเนื้อเดียวกัน รวมถึงส่วนราชการอื่น มีนายอำเภอนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานคณะกรรมการเตรียมที่จะขับเคลื่อนงานกันต่อไป ในแง่ความร่วมมือจากภาคชุมชนในพื้นที่และองค์กรต่างๆ ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถขับเคลื่อนทำอะไรได้มากขึ้น

“งานพวกนี้แต่เดิมทำประจำของฝ่ายสาธารณสุขซึ่งทำเท่าที่จำเป็นตามตัวชี้วัดของกระทรวง แต่กระทรวงทำไม่ไหว ไม่สามารถบรูณาการเป็นทิศทางเดียวกันได้ ตอนนี้เราจึงทำเครือข่าย ภาคส่วนต่างๆ มาช่วยเพื่อทำในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดผลลัพธ์ที่มั่นใจจริงๆ” ผอ.รพ.กาญจนดิษฐ์ กล่าว

นพ.เอกชัย กล่าวว่า เราต้องการสร้างทีมให้เข้มแข็งในการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้เพราะหวังผลยั่งยืน ในระยะยาว ไม่ได้ทำแค่ปีเดียว ดังนั้นทีมที่สร้างขึ้นต้องค่อยๆ เรียนรู้ร่วมกัน แต่สิ่งที่คาดหวังในปีนี้ คือ จูงใจร้านอาหารสำคัญในอำเภอเข้าร่วมโครงการในการตรวจเพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพอาหารตามที่เราจะทำแบรนด์ของกาญจนดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ ก็หวังผลว่าต้องได้มากที่สุด

heroimage