ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส สปสช.ชวนคนพิการร่วมรับฟังความเห็น พัฒนาสิทธิบัตรทอง ครั้งแรกผ่าน “Facebook Live”

สปสช.ชวนคนพิการร่วมรับฟังความเห็น พัฒนาสิทธิบัตรทอง ครั้งแรกผ่าน “Facebook Live”

จับกระแส | 5 มิถุนายน 2563

10 มิ.ย.นี้ สปสช.จัดรับฟังความเห็นทั่วไปประจำปี 2563 “หลักประกันสุขภาพคนพิการในยุค New normal” ครั้งแรกผ่าน “Facebook live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ชวนคนพิการร่วมต่อยอดเพิ่มเข้าถึงบริการสุขภาพผู้พิการยุค New normal เปิดกว้าง ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และประชาชน ร่วมแสดงความเห็นสู่การปรับปรุงและพัฒนา “กองทุนบัตรทอง” พร้อมเปิดช่องทางแสดงความเห็นผ่าน เว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th หรือ แอปพลิเคชัน สปสช. ถึง 15 ก.ค. นี้ 

นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข ประธานอนุกรรมการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. จะมีการรับฟังความเห็นทั่วไปสำหรับผู้ให้และผู้รับบริการ ประจำปี 2563 ประเด็น “หลักประกันสุขภาพคนพิการในยุค New normal”  ผ่านทาง Facebook live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นครั้งแรก ซึ่งการพัฒนา “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ” หรือ “กองทุนบัตรทอง” ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ การปรับปรุงระบบและบริการ เพื่อดูแลคนไทยผู้มีสิทธิกว่า 48 ล้านคนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง กระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งผู้ให้บริการและรับบริการ รวมถึงประชาชนทั่วไป เป็นกลไกการมีส่วนร่วมที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนกองทุนฯ มาตลอดระยะเวลา 17 ปี ซึ่งสร้างความเป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน ตามมาตรา 18 (13) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่ให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นทั่วไปเป็นประจำทุกปี

ที่ผ่านมาการรับฟังความเห็นทั่วไปฯ จะเป็นการจัดเวทีระดมความเห็นกระจายไปยัง 13 เขตทั่วประเทศ และรวบรวมข้อเสนอต่างๆ สู่เวทีรับฟังความเห็นในระดับประเทศ โดยมีผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้แทนหน่วยบริการ เครือข่ายผู้ป่วย ภาคประชาชน นักวิชาการ ผู้ดำเนินการกองทุนเข้าร่วมประชุมอย่างคึกคัก แต่ปีนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จำเป็นต้องป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม  (Social distancing) ตามนโยบายรัฐบาล สปสช.จึงได้ปรับรูปแบบการรับฟังความเห็นทั่วไปฯ ผ่านทางระบบ Online และ Facebook Live แทน 

นพ.เจษฎา กล่าวว่า การรับฟังความเห็นทั่วไปฯ ในปีนี้ได้กำหนดประเด็น “หลักประกันสุขภาพคนพิการในยุค New normal” เนื่องจากคนพิการเป็นกลุ่มประชากรที่มีความยากลำบากในการเข้ารับบริการแม้ว่าในสถานการณ์ปกติ และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยิ่งส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการของคนพิการ ดังนั้นเพื่อให้คนพิการเข้าถึงบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาเพื่อดูแลคนพิการในยุค New Normal

“สปสช.ให้ความสำคัญต่อการดูแลคนพิการกลุ่มต่างๆ ให้เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากสิทธิประโยชน์หลักที่เป็นบริการขั้นพื้นฐานแล้ว ยังมีสิทธิประโยชน์เฉพาะสำหรับคนพิการ อาทิ เข้ารับบริการยังหน่วยบริการภาครัฐทั่วประเทศ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การประเมินและแก้ไขการพูด จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด การฟื้นฟูการได้ยินและการเห็น การฝึกไม้เท้าขาว และการกระตุ้นพัฒนาการ รวมถึงการรับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เป็นต้น และการรับฟังความเห็นในปีนี้จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ สปสช.จะพัฒนาเพื่อดูแลคนพิการให้เข้าถึงบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับยุค New Normal” ประธานอนุกรรมการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น กล่าว

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การรับฟังความเห็นฯ ผ่าน  “Facebook live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ที่จัดขึ้น นอกจากเป็นเวทีเปิดกว้างให้ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และประชาชนได้ร่วมแสดงความเห็นแล้ว ยังเป็นเวทีเพื่อสื่อสารข้อมูลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในระบบบัตรทอง โดยมี นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมชี้แจงนโยบายสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งสามารถติดตามได้ นอกจากนี้ยังสามารถร่วมแสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th หรือ แอปพลิเคชัน สปสช. ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยทุกความเห็น สปสช.จะทำการรวบรวมสู่การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป

heroimage