ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส สปสช. ส่งกำลังใจต้านไวรัสโคโรน่า “ชาวจีนสู้ๆ บุคลากรสาธารณสุขไทยสู้ๆ”

สปสช. ส่งกำลังใจต้านไวรัสโคโรน่า “ชาวจีนสู้ๆ บุคลากรสาธารณสุขไทยสู้ๆ”

จับกระแส | 7 กุมภาพันธ์ 2563

คณะผู้บริหาร สปสช. และบุคลากร สปสช. ร่วมเปล่งเสียง “ชาวจีนสู้ๆ บุคลากรสาธารณสุขไทยสู้ๆ” ให้กำลังใจชาวจีนและบุคลากรสาธารณสุขไทย ฝ่าสถานการณ์วิกฤตไวรัสโคโรน่าแพร่ระบาด ในกิจกรรม “สปสช. Big cleaning Day Continuous Action”

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 – นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เริ่มติดต่อสู่มนุษย์และระบาดที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลเหอเปย์ ประเทศจีน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้ โดยเมื่อวานนี้ (6 ก.พ.) ได้มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรน่า จำนวน 563 ราย และมีจำนวนผู้ติดเชื้อ 28,018 ราย ซึ่งรัฐบาลได้เร่งดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นเพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว โดยหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเชื่อมั่นว่า รัฐบาลจีนจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ได้อย่างแน่นอน

สำหรับในส่วนของประเทศไทยยังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่ายืนยันสะสมจำนวน 25 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจีน ในจำนวนนี้หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว 9 ราย ส่วนผู้ป่วยที่เหลืออาการดีขึ้นและยังไม่พบผู้เสียชีวิต โดยประเทศไทยนับว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ 3 แล้ว รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทุ่มเทในการทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการคัดกรองและเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง 

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานด้านสาธารณสุข ขอร่วมส่งกำลังใจไปยังชาวจีนในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ของไทยในการยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรน่า รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ ซึ่งในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “สปสช. Big cleaning Day Continuous Action” คณะผู้บริหารและบุคลากรชาว สปสช. ได้ร่วมกันพร้อมเพรียงเปล่งเสียง “ชาวจีนสู้ๆ บุคลากรสาธารณสุขไทยสู้ๆ” เพื่อเป็นการส่งกำลังใจไปยังชาวจีนและบุคลาการด้านสาธารณสุขไทยทุกคน ให้ร่วมกันฝ่าสถานการณ์วิกฤตไวรัสโคโรน่านี้ไปได้ด้วยดี

heroimage

Photo Album