ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” แก้ปัญหายาเหลือใช้ปีละ 2 พันล้านบาท

“ร้านยาชุมชนอบอุ่น” แก้ปัญหายาเหลือใช้ปีละ 2 พันล้านบาท

จับกระแส | 9 สิงหาคม 2562

Workpoint News : โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น ส่งเภสัชกรลงพื้นที่ถึงบ้าน ช่วยจัดยาให้ผู้ป่วย หวังแก้ปัญหายาล้นตู้ แก้ปัญหายาเหลือใช้ ปีละกว่า 2,000 ล้านบาท

ปัญหายาล้นตู้ เป็นปัญหาที่หลายบ้านเจออยู่ โดยจากสถิติจากกงานวิจัยเมื่อปี พ.ศ.2555 พบว่า ประเทศไทยมียาเหลือใช้ตามบ้านเรือนจำนวนมาก คิดเป็นงบประมาณของรัฐ 2,000 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกินยาไม่ครบตามที่แพทย์สั่ง

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. ระบุว่า ข้อมูลจากคนไข้ส่วนใหญ่ พบว่าเมื่อรับยามาจากโรงพยาบาลแล้ว มักจะไม่มีความเข้าใจในการกินยา ไม่กินยาตามที่แพทย์สั่ง ทำให้มียาเหลือเก็บที่บ้าน โดยเฉพาะคนป่วยเรื้อรัง ที่ต้องไปรับยาทุกเดือน ก็จะไปรับยามาซ้ำ และผู้ป่วยไม่กล้าบอกหมอว่ายายังเหลืออยู่ ทำให้แต่ละปีมียาเหลือใช้ตามบ้านมากกว่าปีละ 2,000 ล้านบาท

ปัจจุบันได้มีการทำโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น ขึ้นมาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีร้านยาประเภท ขย.1 เข้าร่วมแล้วกว่า 30 แห่ง โดยจะดำเนินการ 2 จุดหลักๆ ประกอบด้วย

1. เภสัชกรร้านขายยา จะลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ โดยเข้าไปช่วยเหลือในการจัดยาให้กับประชาชน ให้กินยาตามแพทย์สั่งจนครบ และลดปัญหายาเหลือใช้ ที่สำคัญยังรายงานข้อมูลกลับไปที่โรงพยาบาลได้ว่า ผู้ป่วยยังมียาเหลือใช้อยู่ จะช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศได้

2. เภสัชกร จะทำหน้าที่ ช่วยคัดกรองโรคกรณีที่อาการไม่รุนแรง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต

ซึ่งนอกจากการช่วยแก้ไขปัญหาการใช้ยาแล้ว ยังช่วยทำให้ บริการสาธารณสุขเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นด้วย เนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านที่ผ่านมา จะทำโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และเมื่อมีเภสัชกรร้านขายยาร่วมลงพื้นที่ด้วย การบริการจึงทั่วถึงมากขึ้น ปัจจุบันโครงการนี้ยังนำร่องอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยในอนาคตเตรียมขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

heroimage

Video