ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส ค่าย “Young UC senior camp” รุ่นที่ 5 สร้างแกนนำนักสื่อสาร “สิทธิบัตรทอง” คนรุ่นใหม่

ค่าย “Young UC senior camp” รุ่นที่ 5 สร้างแกนนำนักสื่อสาร “สิทธิบัตรทอง” คนรุ่นใหม่

จับกระแส | 21 มีนาคม 2562

สปสช.จับมือมูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดอบรมค่าย “Young UC (Senior Camp 2019) รุ่นที่ 5” ต่อเนื่อง รุกสร้างแกนนำพลเมืองใหม่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าใจระบบ พร้อมใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง

ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างแกนนำพลเมืองใหม่หลักประกันสุขภาพ “Young UC (Senior Camp 2019) รุ่นที่ 5” จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง มีตัวแทนนักเรียนและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา 42 คน จากโรงเรียน 30 แห่งใน 18 จังหวัดเข้าร่วม ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิชาการและนันทการเซนต์คาเบรียล 2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เป็นสิทธิด้านสุขภาพสำหรับคนไทยทุกคน โดยครอบคลุมคนไทยกว่า 48 ล้านคน รวมถึงเด็กและเยาวชน แม้ว่าขณะนี้จะมีส่วนหนึ่งใช้สิทธิรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการของพ่อและแม่ที่เป็นข้าราชกร แต่เมื่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์จะต้องโอนย้ายมายังสิทธิบัตรทอง ดังนั้นการมีความรู้และเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็นและประโยชน์ ไม่แต่เฉพาะกับตนเองเท่านั้น แต่ยังช่วยเป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลระบบบัตรทองได้อย่างถูกต้อง นอกจากทำให้เกิดการเข้าถึงการรักษาแล้ว ยังลดภาระค่าใช้จ่าย ครอบครัวไม่ต้องล้มละลายจากค่ารักษา โดยเฉพาะโรคค่าใช้จ่ายสูง อย่างเช่น โรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เป็นต้น ประกอบกับที่ผ่านมาภาพรวมสังคมโดยทั่วไปรับรู้การใช้สิทธิบัตรทองในมิติการรักษาพยาบาล แต่ยังขาดความเข้าใจในหลักการของระบบ การอบรมครั้งนี้จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อสื่อสารเรื่องนี้ไปสู่สังคมผ่านกลุ่มเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่

“สปสช.ให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจระบบบัตรทองในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพราะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นอนาคตของประเทศ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับระบบได้ ที่ผ่านมาจึงได้มีการจัดอบรม Young UC (Senior camp) มาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 5 แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมเชื่อมั่นในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสามารถแนะนำระบบให้คนในครอบครัวและคนรอบข้างเข้าใจระบบและใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง” รองเลขาธิการ สปสช.กล่าว

ด้าน นายธีระพันธ์ ลิมป์พูน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม สปสช. กล่าวว่า การอบรมสร้างแกนนำพลเมืองใหม่หลักประกันสุขภาพ “Young UC (Senior Camp 2019) รุ่นที่ 5” ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งกิจกรรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์หลักประกันสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผ่านการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การศึกษาดูงานคุ้มครองสิทธิและบริการสายด่วน สปสช.1330, การเรียนรู้ระบบบริการปฐมภูมิและกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่เทศบาลนครรังสิต, รพ.สต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี และคลินิกเปรมประชากร เขตดอนเมือง กทม. พร้อมเรียนรู้ทักษะการสื่อสารระบบบัตรทองผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง UC Board Game, สื่อโปสเตอร์, สื่อ VTR และข่าว เป็นต้น

การจัดอบรมครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือระหว่าง สปสช.และมูลนิธิครอบครัวพอเพียงที่ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว ที่ผ่านมาได้มีนักเรียนจากโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนทั่วประเทศจำนวนหลายร้อยคนร่วมกิจกรรมเข้าค่ายความรู้ “Young UC (Senior Camp 2019) นี้ และได้สื่อสารข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับคนรอบข้างได้เข้าใจ

heroimage