ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส สปสช. ขอแนะนำ โหลดฟรี!!! อ่านง่าย.

สปสช. ขอแนะนำ โหลดฟรี!!! อ่านง่าย.

จับกระแส | 19 ตุลาคม 2561

“E-book คู่มือฉบับประชาชน โดย สำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

“การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง ( Palliative care)” ฉบับปรับปรุง
เพื่อร่วมกันดูแลผู้ป่วยปลายทางแห่งชีวิต

โหลดฟรีที่นี่..
https://infocenter.nationalhealth.or.th/Ebook/PalliativeCareEdited/book.html

แบบPDF file...
https://infocenter.nationalhealth.or.th/node/27076

 

heroimage