ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส สปสช.รับรางวัลผลงานด้านการประกันดีเด่นจากสมาคมประกันสังคมอาเซียน

สปสช.รับรางวัลผลงานด้านการประกันดีเด่นจากสมาคมประกันสังคมอาเซียน

จับกระแส | 19 กันยายน 2561

สปสช.รับรางวัลผลงานเด่นขององค์กรสมาชิกด้านการประกันดีเด่นจากสมาคมประกันสังคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันสังคมอาเซียน (ASEAN Social Security Association – ASSA) ครั้งที่ 35 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2561 ในครั้งนี้สำนักงานประกันสังคมของไทยเป็นประธานการประชุม

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รับมอบรางวัลผลงานเด่นขององค์กรสมาชิกด้านการประกันดีเด่น (Insurance Coverage Recognition Award) เรื่อง “National Beneficiary Registration Centre : a Critical mission for Universal Health Coverage achievement”

ภายหลังรับรางวัล นพ.ศักดิ์ชัย ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเวียดนาม ถึงการบริหารจัดการระบบของระบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการขยายความคลุมหลักประกันสุขภาพให้แก่คนไทย โดยเฉพาะกลุ่มประชากรเปราะบาง  ตลอดจนประโยชน์ของการลงทะเบียนประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และสามารถใช้สิทธิได้ถูกต้อง เนื่องจากมีฐานข้อมูลกลางในการใช้อ้างอิง ประชาชนสามารถได้รับสิทธิรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง จากการที่มีข้อมูลสิทธิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

heroimage