ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส เลขาธิการ สปสช.นำบุคลากรถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

เลขาธิการ สปสช.นำบุคลากรถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

จับกระแส | 26 กรกฏาคม 2561

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา” เลขาธิการ สปสช.นำบุคลากร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณถวายเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สปสช. ร่วมทำพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

heroimage