ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส กทม. สปสช. บขส. เปิดบัตรทองออนทัวร์ที่ขนส่งหมอชิต รับลงทะเบียนสิทธิ เปลี่ยน รพ.ประจำ

กทม. สปสช. บขส. เปิดบัตรทองออนทัวร์ที่ขนส่งหมอชิต รับลงทะเบียนสิทธิ เปลี่ยน รพ.ประจำ

จับกระแส | 20 มีนาคม 2561

กทม. - สปสช. –บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดงาน “บัตรทอง ออนทัวร์” ร่วมจัดตั้งจุดประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนสิทธิบัตรทอง สถานีขนส่งหมอชิต ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ กทม. เพิ่มความสะดวกคนต่างจังหวัดเปลี่ยนหน่วยบริการ ใช้สิทธิบัตรทองในเขต กทม.ได้ ช่วยลดอุปสรรคให้เข้าถึงการรักษา

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ – เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงาน “บัตรทอง ออนทัวร์” จัดตั้งจุดรับลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เชิงรุก ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) โดยมีนายอนุช สุวรรณสทิศกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร บริษัท ขนส่ง จำกัด นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ นพ.วีระพันธ์  ลีธนะกุล ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนเข้าร่วมงาน

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า 1 ใน 5 นโยบายทันใจของกรุงเทพมหานครคือ “การดูแลคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน” การเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ ทำให้มีประชาชนต่างจังหวัดเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก เพื่อศึกษาเล่าเรียน ทำงานโดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในกรุงเทพฯ เมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วย ไม่สบาย ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการรักษาโดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทันท่วงที ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเอง และหากเจ็บป่วยด้วยโรคค่าใช้จ่ายสูงอาจประสบปัญหาค่าใช้จ่ายจนเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการรักษาได้ ดังนั้น เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องเหล่านี้ กรุงเทพมหานคร จึงร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร และ บริษัท ขนส่ง จำกัด ขยายจัดตั้งจุดรับลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์สิทธิบัตรทองเชิงรุก แบบครบวงจร เพิ่มเติมที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลการใช้สิทธิและการลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ เพื่อให้ใช้สิทธิ บัตรทองในหน่วยบริการพื้นที่กรุงเทพฯ ได้

“เมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้น การรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขนับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนโดยตรง ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงให้ความสำคัญต่อการดูแลประชาชนด้านการรักษาพยาบาลและบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และจากความร่วมมือการจัดตั้งจุดรับลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์สิทธิบัตรทองเชิงรุกในวันนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนและอุดช่องว่างการเข้าถึงการรักษา ทำให้ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ภารกิจหลัก สปสช. คือการดูแลประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองกว่า 48 ล้านคน ให้เข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง แก้ไขอุปสรรคต่อการเข้าถึง ที่ผ่านมามีประชาชนพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวนไม่น้อย ไม่ทราบข้อมูลใช้สิทธิบัตรทอง รวมถึงการย้ายหน่วยบริการเพื่อใช้สิทธิในพื้นที่ กทม. ดังนั้นจึงต้องดำเนินการเชิงรุก โดยปี 2560 สปสช.มีนโยบายจัดตั้งจุดประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนเชิงรุก ค้นหากลุ่มเป้าหมายประชาชนที่เข้าไม่ถึงบริการและดำเนินการเพื่อให้เกิดการเข้าถึงสิทธิ มีการจัดตั้งจุดรับลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เป็นแห่งแรก และในปี 2561 ได้ดำเนินการต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งจุดรับลงทะเบียนเชิงรุกทางน้ำ ณ เรือของธนาคารออมสิน  สาขาปากคลองตลาด 

สำหรับจุดรับลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์สิทธิบัตรทองเชิงรุก สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) ที่จัดตั้งวันนี้ เนื่องจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เป็นศูนย์กลางรถขนส่งสาธารณะ มีการเดินทางต่างจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง แต่ละวันมีประชาชนสัญจรจำนวนมาก จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมาะสมจัดตั้งจุดรับลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์สิทธิบัตรทองเชิงรุก โดยเฉพาะการเปลี่ยนสิทธิจากจังหวัดมาเป็นสิทธิในพื้นที่ กทม. การตรวจสอบสิทธิ รวมถึงการส่งเสริมการรับรู้สิทธิของประชาชน นับเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงสิทธิเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 08.00-19.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ และ 08.00 - 17.00 น. ในวันเสาร์-อาทิตย์ ณ จุดประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนสิทธิบัตรทองเชิงรุก ณ สถานีขนส่งหมอชิต ชั้น 1 ได้แล้ว 

heroimage