ศูนย์ข่าวสปสช.

จับกระแส

ติดตามข่าวแวดวงสาธารณสุข

หน้าแรก จับกระแส

จับกระแส

thumbnail

“อัมมาร” เผย สปส.เบี้ยวดูแลสิทธิรักษาคนพิการ ชี้เมื่อมีงานทำไม่ควรถูกลดสิทธิ

จับกระแส | 1 กันยายน 2559

"อัมมาร" เผยประกันสังคมเคยรับปากคณะกรรมการประสานระบบสุขภาพแห่งชาติ 3 กองทุน ดูแลสิทธิ์รักษาพยาบาลคนพิการ แต่สุดท้ายก็เงียบไป ยืนยันโดยหลักการแล้วไม่ควรเสียสิทธิ์…...

thumbnail

‘คนพิการ’ สมัครงานถูกลดสิทธิการรักษา

จับกระแส | 24 สิงหาคม 2559

ผอ.HITAP หวั่น คนพิการสมัครเข้าทำงานตามนโยบายรัฐต้องสูญเสียสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาล ระบุ ต้องถูกโอนย้ายจากบัตรทองสู่ประกันสังคม จากรักษาฟรีทุกที่ทุกแห่งเหลือเพียง…...

thumbnail

ตั้งเป้าปี 61 มีร้านยาคุณภาพ 700 แห่ง ช่วยคัดกรองโรค ปรึกษาด้านยา เลิกบุหรี่

จับกระแส | 16 มิถุนายน 2559

สปสช.จับมือ สภาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชชุมชน อย.จัดทำแผนยุทธศาสตร 3 ปี เดินหน้างานบริการร้านยาคุณภาพ ตั้งเป้าปี 2561 ขยายเพิ่ม 700 แห่งทั่วประเทศ จาก 360…...

thumbnail

โครงการแสงแห่งความหวังเฉลิมพระเกียรติฯ ช่วยผู้ป่วยต้อกระจกชายแดนใต้ ได้รักษาเพิ่มขึ้น 2 เท่า

จับกระแส | 16 มิถุนายน 2559

หน่วยงานสาธารณสุขและความมั่นคงภาคใต้เดินหน้าต่อเนื่องโครงการแสงแห่งความหวังเฉลิมพระเกียรติฯ รักษาผู้ป่วยตาต้อกระจก 3 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าถึงการรักษาต่ำสุดในประเทศ…...

thumbnail

‘ก.พ.ร.’ ประเมินผลองค์การมหาชน ‘สปสช.’ ได้คะแนนสูงสุด

จับกระแส | 16 มิถุนายน 2559

ครม.มีมติรับทราบรายงานการประเมินผลองค์การมหาชนประจำปี 57 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เผย สปสช.ได้คะแนนสูงสุด 4.8 จากคะแนนเต็ม 5 …...

thumbnail

สธ. สปสช.ลงนาม JICA พัฒนาไทยต้นแบบหลักประกันสุขภาพ-Long Term Care

จับกระแส | 16 มิถุนายน 2559

สธ. สปสช.ลงนามข้อหารือความร่วมมือกับ JICA ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักประกันสุขภาพระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในการพัฒนาบุคลากรและให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบในการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับประเทศในประเทศอื่น…...

thumbnail

สปสช.จับมือภาคีตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ให้บริการ ปชช.สิทธิบัตรทอง 106 แห่ง

จับกระแส | 16 มิถุนายน 2559

สปสช.เผย 7 ปี มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 106 แห่งใน 73 จังหวัด ตั้งเป้าปี 59 ครบทุกจังหวัด เพื่อคุ้มครองสิทธิ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้ประชาชนเข้าใจในการใช้สิทธิ…...

thumbnail

สปสช.เดินหน้าหน่วยงานกลางทะเบียนสิทธิรักษา ปชช.ตามมติ ครม.

จับกระแส | 16 มิถุนายน 2559

สปสช.เดินหน้า “หน่วยงานกลางบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลประชาชน” จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนผู้มีสิทธิใกล้ครบทั้งประเทศแล้ว เหลือเพียง…...

thumbnail

สปสช.พัฒนาระบบติดตามเบิกจ่ายเงินกองทุน ให้ รพ.รู้สถานะ ง่ายต่อการบันทึกบัญชี

จับกระแส | 16 มิถุนายน 2559

สปสช.พัฒนาระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุน (E-Financial Tracking) ต่อยอดจากระบบเบิกจ่ายค่าชดเชยทางการแพทย์ (E-Claim) ที่ รพ.ทำเรื่องเบิกจ่ายเข้ามา พร้อมแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่เคยเป็นปัญหา…...

thumbnail

สปสช.เผยผลการรวมฐานข้อมูลทุกสิทธิรักษา ช่วยรัฐลดงบประมาณจากสิทธิซ้ำซ้อนได้

จับกระแส | 16 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม. ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลหน่วยงานรัฐ…...