ศูนย์ข่าวสปสช.

จับกระแส

ติดตามข่าวแวดวงสาธารณสุข

หน้าแรก จับกระแส

จับกระแส

thumbnail

สปสช.รับมอบรางวัล TTRS OK ปี 2562 ดูแลคนพิการด้านการได้ยิน เข้าถึงสิทธิบัตรทอง

จับกระแส | 25 ธันวาคม 2562

สปสช.รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “หน่วยงานสนับสนุนบริการถ่ายทอดการสื่อสารดีเด่น ประจำปี 2562” จับมือ TTRS เพิ่มบริการล่ามภาษามือผ่านวีดีโอโฟน…...

thumbnail

ยกปัจจัยผลสำเร็จงานอนามัยเจริญพันธ์ของไทย หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าช่วยหนุน

จับกระแส | 24 ธันวาคม 2562

คณะศึกษาดูงานภูมิภาคเอเชีย โครงการความร่วมมือองค์การอนามัยโลก (WHO) ดูงาน “กองทุนบัตรทอง สิทธิประโยชน์อนามัยเจริญพันธุ์” ยกไทยมีความสำเร็จสูงด้านอนามัยเจริญพันธุ์…...

thumbnail

ผู้บริหารสาธารณสุข รัฐโอริสสา อินเดีย ดูงานหลักประกันสุขภาพไทย ชื่นชมจัดระบบครอบคลุมประชาชน

จับกระแส | 23 ธันวาคม 2562

คณะผู้บริหารสาธารณสุข นักสาธารณสุขอาวุโส รัฐโอริสสา อินเดีย ดูงาน สธ.-สปสช. ชื่นชม หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย ครอบคลุมทั้งการรักษาและส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค…...

thumbnail

สปสช.ส่งความสุข สร้างรอยยิ้มคนไทย มอบของขวัญปีใหม่ 2563

จับกระแส | 22 ธันวาคม 2562

สปสช.ส่งความสุข สร้างรอยยิ้มคนไทยทั่วประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2563 พัฒนาสิทธิประโยชน์ดูแลประชากรทุกกลุ่ม ทั้งยาราคาแพง จัดระบบดูแลรักษา ส่งเสริมป้องกันโรค…...

thumbnail

สปสช.ส่งท้ายปีเก่า เปิด 10 ผลงานเด่น “กองทุนหลักประกันสุขภาพ” ปี 2562

จับกระแส | 20 ธันวาคม 2562

สปสช.ส่งท้ายปีเก่า เปิด 10 ผลงานเด่น “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562” พัฒนาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เน้นประสิทธิภาพการบริหารจัดการ…...

thumbnail

‘หลากพื้นที่-หลายวิธีรบ’ บทเรียนกองทุนสุขภาพตำบลสู้โรค NCDs

จับกระแส | 18 ธันวาคม 2562

โรคไม่ติดต่อ หรือที่เราเรียกกันว่า โรคเอ็นซีดี (NCDs) อาจถือได้ว่าเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของมวลมนุษยชาติ ในฐานะที่คร่าชีวิตผู้คนไปไม่น้อยกว่าปีละ 40 ล้านคน…...

thumbnail

‘กองทุนสุขภาพตำบล’ เครื่องมือหนุนเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก

จับกระแส | 18 ธันวาคม 2562

ตัวเลขเด็กปฐมวัยของประเทศไทยไทยในแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 7 แสนราย ในจำนวนนี้มีไม่น้อยที่เผชิญกับปัญหาพัฒนาการไม่สมวัย-โภชนาการไม่เหมาะสม ซึ่งหากเด็กเหล่านี้ไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องจะส่งผลต่ออนาคตของตัวเด็กและประเทศชาติ…...

thumbnail

นานาทัศนะ ‘แพทย์แผนไทย-แพทย์ทางเลือก’ กับความท้าทายในระบบ ‘บัตรทอง’

จับกระแส | 18 ธันวาคม 2562

ประเทศไทยมีทรัพย์ในแผ่นดิน มีสินในผืนน้ำ และหลากหลายไปด้วยภูมิปัญญา ไม่ต่ำกว่า 1,800 ชนิด จากทั้งหมดกว่า 2 หมื่นชนิด คือจำนวนพืชพันธุ์ในประเทศไทยที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ด้าน…...

thumbnail

รพ.พุทธโสธร ชูศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ กลไกรับฟังเสียงสะท้อนเพื่อพัฒนาตัวเอง

จับกระแส | 18 ธันวาคม 2562

รพ.พุทธโสธร เผยแนวทางดำเนินงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการจนได้รางวัลดีเด่น ชี้ต้องให้ความสำคัญเพราะถือเป็นช่องทางรับฟังเสียงสะท้อนแล้วนำกลับมาปรับปรุงระบบบริการ…...

thumbnail

สปสช.ตั้งเป้ากองทุนท้องถิ่นหนุนเสริมสุขภาพ ปชช. หวัง อบจ.เป็นศูนย์ยืมกายอุปกรณ์จังหวัด

จับกระแส | 17 ธันวาคม 2562

สปสช.ตั้งเป้า 3 กองทุนท้องถิ่น ทั้ง กองทุนสุขภาพตำบล กองทุนระบบการดูแลระยะยาว กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด หนุนเสริมสุขภาพประชาชน หวัง อบจ.เป็นศูนย์กลางยืมกายอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนในชุมชน…...