ศูนย์ข่าวสปสช.

จับกระแส

ติดตามข่าวแวดวงสาธารณสุข

หน้าแรก จับกระแส

จับกระแส

thumbnail

เสนอ สปสช.ตั้ง ‘กองทุนเฉพาะ’ ดูแลคนไทยที่เจ็บป่วยระหว่างรอการพิสูจน์สิทธิ

จับกระแส | 16 กันยายน 2561

แพทย์ผ่าทางตันช่วยเหลือคนไร้สิทธิรักษาสุขภาพ เสนอให้ สปสช.ตั้ง “กองทุนเฉพาะ” ดูแลคนไทยที่เจ็บป่วยระหว่างที่รอการพิสูจน์สิทธิ…...

thumbnail

สปสช.เผยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต 17 เดือน ยอดผู้ป่วย 2.4 หมื่นราย ชี้ผลสำเร็จ รพ.เอกชน ร่วมหนุนนโยบาย

จับกระแส | 16 กันยายน 2561

สปสช.เผยผลสรุป 17 เดือน นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่” มีผู้ป่วยเข้ารักษา 2.4 หมื่นราย ยอดจ่ายชดเชยค่ารักษา 489 ล้านบาท ผล…...

thumbnail

สรุปข่าวสาธารณสุขสัปดาห์ที่ 7-13 ก.ย. 61 “ไม่ดูแลสุขภาพตัวเองเพราะรักษาฟรี?”

จับกระแส | 15 กันยายน 2561

วิวาทะ ไม่ดูแลสุขภาพตัวเองเพราะรักษาฟรี?, ควันหลงร่วมจ่าย สปสช.ปฏิเสธไม่มีแนวคิดให้ร่วมจ่ายหลังป่วย, 3 ปียาฆ่าหญ้าคร่า 1,715 ราย บัตรทองจ่ายกว่า 60…...

thumbnail

สปสช.รับมอบ 2 รางวัลเลิศรัฐ ‘ลดแออัดใน กทม.-บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม’

จับกระแส | 15 กันยายน 2561

สปสช.รับมอบ 2 รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี จากผลงานลดความแออัดใน กทม.และบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับชมเชย สะท้อนความมุ่งมั่นขับเคลื่อน…...

thumbnail

สปสช.พัฒนา “กองทุนรักษาพยาบาล อปท.” 5 ปี พนักงาน อปท.เข้าถึงการรักษาต่อเนื่อง

จับกระแส | 13 กันยายน 2561

“กองทุนรักษาพยาบาล อปท.” 5 ปี พัฒนาระบบต่อเนื่อง ดูแลพนักงาน-ลูกจ้าง อปท.กว่า 6 แสนคน เข้าถึงการรักษา เผยปี 61 อัตรารับบริการ 4.95 ครั้ง/คน/ปี…...

thumbnail

อบจ.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพดีเด่นของเขต 7

จับกระแส | 12 กันยายน 2561

อบจ.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพดีเด่นของเขต 7 ...

thumbnail

นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว : ผู้ป่วยและหมอกับมุมมองที่ต่าง ร่วมจ่ายไม่ใช่ทางออก

จับกระแส | 12 กันยายน 2561

นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ช่วยให้คนไทยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้มากขึ้น แต่ด้วยจำนวนแพทย์ของประเทศไทยที่ยังไม่เพียงพอ สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรของไทยอยู่ที่ประมาณ…...

thumbnail

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เสนอรัฐเดินหน้าสร้าง “สวัสดิการถ้วนหน้าที่จำเป็น"

จับกระแส | 12 กันยายน 2561

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เสนอรัฐเดินหน้าสร้าง “สวัสดิการถ้วนหน้าที่จำเป็นของทุกคน” ชงทำบำนาญถ้วนหน้าให้ประชาชนทุกคนมีรายได้หลังเกษียณ…...

thumbnail

สรุปข่าวแวดวงสาธารณสุขประจำสัปดาห์ (31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2561)

จับกระแส | 10 กันยายน 2561

สรุปข่าวแวดวงสาธารณสุขประจำสัปดาห์ (31 ส.ค. – 6 ก.ย.61) ‘คลัง’ ปฏิเสธไม่มีแนวคิดให้ผู้ป่วยบัตรทองร่วมจ่าย, ประชาชนพึงพอใจสิทธิบัตรทองในระดับมากที่สุด…...

thumbnail

สปสช.ยืนยันไม่มีแนวคิดร่วมจ่ายหลังป่วย ชี้ไม่ตรงปรัชญาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

จับกระแส | 10 กันยายน 2561

หมอศักดิ์ชัย ระบุข้อเสนอ “ร่วมจ่ายหลังป่วย” ไม่ใช่แนวคิด สปสช. ทั้งยังไม่เข้ากับปรัชญาหลักของการมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับประชาชน…...