ศูนย์ข่าวสปสช.

จับกระแส

ติดตามข่าวแวดวงสาธารณสุข

หน้าแรก จับกระแส

จับกระแส

thumbnail

สปสช.ย้ำ ปชช.สิทธิบัตรทองหากมีอาการสงสัยป่วยโควิด-19 ตามเกณฑ์ สธ. ให้ไป รพ.ตามสิทธิ หรือเข้า รพ.รัฐ อาการไม่ตรงเกณฑ์ ไม่ต้องไป รพ.เพื่อขอตรวจ

จับกระแส | 27 กุมภาพันธ์ 2563

สปสช.แจ้งประชาชนสิทธิบัตรทอง 30 บาท หากมีอาการเข้าข่ายสงสัยป่วยโรคโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้ารักษา รพ.ตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย…...

thumbnail

สำรวจผลงานเด่นรอบ 4 ปี ‘บอร์ดบัตรทองชุดที่ 4’

จับกระแส | 25 กุมภาพันธ์ 2563

ราว 73% ของประชากรไทย หรือประมาณ 48 ล้านคน คือผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ซึ่งมีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เป็นผู้บริหาร…...

thumbnail

สปสช.รณรงค์กลุ่มเด็กและเยาวชน สร้างการรับรู้ “สิทธิบัตรทอง” ร่วมป้องกันโรคโควิค-19

จับกระแส | 24 กุมภาพันธ์ 2563

สปสช.จัดกิจกรรม “รณรงค์สร้างการรับรู้ช่องทางสื่อสารสิทธิบัตรทองในกลุ่มเด็กและเยาวชน”  กุญแจสู่การคุ้มครองเข้าถึงบริการสาธารณสุข สิทธิพื้นฐานคนไทย…...

thumbnail

ครม.ไฟเขียวยกระดับ สปสช. “องค์การมหาชนกลุ่มที่ 1”

จับกระแส | 23 กุมภาพันธ์ 2563

ครม.ไฟเขียวยกระดับ สปสช. “องค์การมหาชนกลุ่มที่ 1 พัฒนาและดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐเฉพาะด้าน” สะท้อนผลงาน 17 ปี สปสช.รุกสนองนโยบายรัฐ…...

thumbnail

เปิดอบรม “หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำ กปท.” เพิ่มศักยภาพ อปท. รุกระบบสุขภาพชุมชน

จับกระแส | 21 กุมภาพันธ์ 2563

สถาบันสุขภาพอาเซียน สปสช. เปิดอบรม “หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำสร้างหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น” เพิ่มศักยภาพ อปท. ผู้นำท้องถิ่น บริหารจัดการ…...

thumbnail

ถอดบทเรียน 12 ปีสู่การพัฒนาระบบดูแล “ผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้อง”

จับกระแส | 20 กุมภาพันธ์ 2563

สปสช. - อภ. - ไปรษณีย์ไทย และเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลราชวิถี จัดเวทีถอดบทเรียน 12 ปี “ล้างไตผ่านช่องท้อง” สิทธิประโยชน์กองทุนบัตรทองเพื่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย…...

thumbnail

รวมพลัง “คัดกรอง ป้องกัน รู้ทัน โรคไต” สปสช. ร่วมจัดกิจกรรม “สัปดาห์วันไตโลก” และ “สัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม” ประจำปี 2563

จับกระแส | 20 กุมภาพันธ์ 2563

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกาศจัดงานกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม…...

thumbnail

“วิถีครูบางานหน้าหมู่” มีส่วนร่วม-เข้าใจกัน หัวใจสำคัญกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ อบจ.ลำพูน

จับกระแส | 20 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้นปี 2563 ไตรมาสที่ 1 พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน…...

thumbnail

ชูผลงานบอร์ด สปสช.สมัยวาระที่ 4 พัฒนาสิทธิหลักประกันสุขภาพดูแล ปชช. นานาชาติยกย่อง

จับกระแส | 18 กุมภาพันธ์ 2563

ชูผลงานบอร์ด สปสช.สมัยวาระที่ 4 ช่วง 4 ปี ผลักดันรัฐเพิ่มงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกว่า 3.7 หมื่นล้านบาท เร่งพัฒนาระบบ ขยายสิทธิประโยชน์ต่อเนื่อง…...

thumbnail

สปสช.ขยายผลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพใน รพ. เป็นกลไกคุ้มครองสิทธิระดับพื้นที่

จับกระแส | 16 กุมภาพันธ์ 2563

สปสช.เตรียมขยายผลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ ให้โรงพยาบาลที่ได้โล่รางวัลดีเด่นปีนี้เป็นกรรมการและพี่เลี้ยงแก่โรงพยาบาลอื่น ๆ ในปีถัดไป…...