ศูนย์ข่าวสปสช.

จับกระแส

ติดตามข่าวแวดวงสาธารณสุข

หน้าแรก จับกระแส

จับกระแส

thumbnail

คลีนิคนิรนาม เพิ่มช่องทางออนไลน์จัดส่งยาต้านไวรัสเอชไอวีลดแพร่ระบาดโควิด-19

จับกระแส | 18 มีนาคม 2563

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ปรับบริการ ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) จัดส่งยาต้านไวรัสให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี …...

thumbnail

เสนอ รพ.จ่ายยาต้าน HIV 4 เดือน ในผู้ป่วยอาการคงที่ ลดแออัด ลดภาระงาน รพ. ช่วงโควิด-19

จับกระแส | 17 มีนาคม 2563

สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เสนอ รพ.ทุกแห่งจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวี 4 เดือน ดูแลผู้ติดเชื้อช่วงโรคโควิด-19 แพร่ระบาด ไม่ต้องแออัดรอรับยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์…...

thumbnail

ร้านขายยาช่วยรับมือ ‘โควิด-19’ สร้างความมั่นใจประชาชน ลดภาระโรงพยาบาล

จับกระแส | 13 มีนาคม 2563

นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน ระบุ ‘ร้านขายยา’ ช่วยรับมือ ‘โควิด-19’ สร้างความมั่นใจประชาชน ลดภาระโรงพยาบาล ...

thumbnail

เตรียมเสนอบอร์ด สปสช. ชงรัฐบาลหนุนงบกลางเพิ่ม 3.6 พันล้าน รับมือโควิด-19

จับกระแส | 12 มีนาคม 2563

2 อนุกรรมการกองทุนบัตรทอง เตรียมเสนอ บอร์ด สปสช. ชงรัฐบาลหนุนงบกลางเพิ่ม 3.6 พันล้านบาท รับมือสถานการณ์โรคโควิด-19 ตามข้อมูลคาดการณ์การแพร่ระบาดกรมควบคุมโรค…...

thumbnail

สธ.ปรับกลยุทธ์ “รับยาใกล้บ้าน” เพิ่มโรค เพิ่มยา

จับกระแส | 12 มีนาคม 2563

กระทรวงสาธารณสุข ปรับกลยุทธ์ “รับยา ใกล้บ้าน” เพิ่มรายการโรค รายการยา ให้เหมาะสมกับพื้นที่ สร้างความรอบรู้ประชาชน เผยรอบ 4 เดือน มีโรงพยาบาลและร้านยาร่วมโครงการ…...

thumbnail

เครือข่ายสวัสดิการชุมชน พอช. สปสช. รวมพลังสู้ COVID-19 รณรงค์ “คืนหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาล”

จับกระแส | 9 มีนาคม 2563

เครือข่ายสวัสดิการชุมชน พอช. และ สปสช. ร่วมสืบสานแนวคิดไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง “รวมพลังสู้ COVID-19” รณรงค์ “คืนหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาล”…...

thumbnail

สปสช.ชวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรครับยาใกล้บ้าน ไม่ต้องมาแออัดที่ รพ. ลดความเสี่ยงโรคโควิด-19

จับกระแส | 8 มีนาคม 2563

สปสช.ชวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคเข้าร่วมโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ช่วยให้ไม่ต้องไปอยู่ในสถานที่ผู้คนแออัดอย่างโรงพยาบาลในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ลดความเสี่ยง…...

thumbnail

เทศบาลนครรังสิต ใช้งบกองทุนสุขภาพตำบล ซื้อหน้ากากอนามัย ลดปัญหาสุขภาพ ดูแลประชาชน

จับกระแส | 4 มีนาคม 2563

นายกเทศมนตรีนครรังสิต ชี้ “กองทุนสุขภาพตำบล” กลไกเชื่อมต่อระบบราชการและประชาสังคม พัฒนางานสุขภาพท้องถิ่นแบบก้าวกระโดด ชี้การอบรมพัฒนาสมรรถะผู้นำสร้าง…...

thumbnail

บอร์ด สปสช.หนุน รพ.รับมือ “โควิด-19” อนุมัติงบพันล้านบาทดูแลประชาชน

จับกระแส | 2 มีนาคม 2563

บอร์ด สปสช. เห็นชอบเพิ่ม “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)” รายการเบิกจ่ายชดเชย “กองทุนบัตรทอง” เพิ่มความชัดเจนการเบิกค่าใช้จ่าย…...

thumbnail

กทม.พร้อมปล่อยงบ ‘กองทุนหลักประกันสุขภาพ’ ใช้ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

จับกระแส | 2 มีนาคม 2563

กทม.พร้อมอนุมัติ “กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ” หลังสรรหาอนุกรรมการครบ 50 เขต เปิดทางงบประมาณค้างท่อนาน 3 ปี รวม 1.7 พันล้านบาท ใช้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน…...