ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก สัมภาษณ์ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ ลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม

พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ ลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม

สัมภาษณ์ | 7 มิถุนายน 2561

ติดตามสัมภาษณ์ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช). สัมภาษณ์ในรายการ Zoom in โทรทัศน์รัฐสภา วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ประเด็น : พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม

heroimage

Video