ศูนย์ข่าวสปสช.

ข่าวล่าสุด

thumbnail

‘คนพิการ’ สมัครงานถูกลดสิทธิการรักษา

จับกระแส | 24 สิงหาคม 2559

ผอ.HITAP หวั่น คนพิการสมัครเข้าทำงานตามนโยบายรัฐต้องสูญเสียสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาล ระบุ ต้องถูกโอนย้ายจากบัตรทองสู่ประกันสังคม จากรักษาฟรีทุกที่ทุกแห่งเหลือเพียง…...

thumbnail

ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวพาหะไข้เลือดออกและเชื้อไวรัสซิกา

แผนภาพ | 29 กรกฏาคม 2559

องค์การอนามัยโลก (WHO) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รายงานความคืบหน้าด้านความร่วมมือใน การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (WHO involvement…...

thumbnail

รายงานการประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553

ห้องสมุด | 28 กรกฏาคม 2559

ทำการประเมินในปี พ. ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ ประเมินว่าการปฏิรูปในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีประเด็นใดบ้างที่ประสบผลสำเร็จ…...

thumbnail

เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนที่ 1)

ห้องสมุด | 28 กรกฏาคม 2559

เสวนาเรื่อง ความเสมอภาคด้านสุขภาพ: ทฤษฎี ประสบการณ์จากต่างประเทศ สถานการณ์ในประเทศไทย นำเสนอหลักการและแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมด้านสุขภาพจากมุมมองของนักวิชาการระดับนานาชาติ…...

thumbnail

เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนที่ 2)

ห้องสมุด | 28 กรกฏาคม 2559

เสวนาเรื่อง แหล่งเงินสำหรับจัดบริการสุขภาพ: ภารกิจที่รัฐต้องลงทุน ในการประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1…...

thumbnail

เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนที่ 3)

ห้องสมุด | 28 กรกฏาคม 2559

เสวนาเรื่อง ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย: อภิบาลอย่างไรให้ได้ผลดี ในการประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่…...

thumbnail

เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนที่ 4)

ห้องสมุด | 28 กรกฏาคม 2559

เสวนาเรื่อง การสร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ: ประสบการณ์จากนานาชาติและอนาคตของประเทศไทย ในการประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ…...

thumbnail

เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนที่ 5)

ห้องสมุด | 27 กรกฏาคม 2559

เสวนาเรื่อง ระบบบริการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง: ทิศทางบริการเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย การประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ…...

thumbnail

เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนที่ 6)

ห้องสมุด | 26 กรกฏาคม 2559

การเสวนาเรื่อง ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ในการประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2558) ในวันที่…...

thumbnail

สัมภาษณ์พิเศษ: นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า 6 ปี พัฒนาเครือข่ายหลอดเลือดสมองช่วยผู้ป่วยได้รักษาเพิ่ม 220%

สัมภาษณ์ | 17 มิถุนายน 2559

"อาจารย์แพทย์ประสาทวิทยา คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น" เผยผลงาน สปสช. ร่วมกับสมาคมวิชาชีพ โรงเรียนแพทย์ รพศ. รพท. และ รพช. พัฒนาเครือข่ายรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง…...

อย่าลืมกด like แฟนเพจเพื่อไม่พลาดรับข่าวสาร
X
blogger tipsblogger templatesWidget