ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก ห้องสมุด รายงานการประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553

รายงานการประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553

ห้องสมุด | 28 กรกฏาคม 2559

ทำการประเมินในปี พ. ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ ประเมินว่าการปฏิรูปในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีประเด็นใดบ้างที่ประสบผลสำเร็จ และประเด็นใดบ้างที่ไม่ประสบผลสำเร็จ มีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอแนะต่อประเทศไทยในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อไป รวมถึงเสนอบทเรียนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ที่กำลังขับเคลื่อนประเทศสู่ การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนี้

Download : pdf21.pdf Download : pdf22.pdf Download : pdf23.pdf Download : pdf25.pdf Download : pdf24.pdf
heroimage