ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก ห้องสมุด เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนที่ 4)

เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนที่ 4)

ห้องสมุด | 28 กรกฏาคม 2559

เสวนาเรื่อง การสร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ: ประสบการณ์จากนานาชาติและอนาคตของประเทศไทย ในการประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2558) ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

เสนอยกตัวอย่างประเด็นปัญหา (Problem Stream) จากต่างประเทศที่นำไปสู่การ harmonization หลักประกันสุขภาพ โดยยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จีนและอินโดนีเซียที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ รวมทั้งการดำเนินการของประเทศไทย และที่มาการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานกองทุนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ

วิทยากร

Professor Naoki Ikegami, Professor Emeritus, Keio University, Japan

Professor Hai Fang, Chaina Center for Health Development Studies, Peking University, Chaina

ศ.อัมมาร สยามวาลา สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ผู้ดำเนินรายการ

คุณพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์

heroimage