ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก ห้องสมุด หลักประกันสุขภาพ 10 เรื่องควรรู้

หลักประกันสุขภาพ 10 เรื่องควรรู้

ห้องสมุด | 26 เมษายน 2561

หนังสือ "หลักประกันสุขภาพ 10 เรื่องควรรู้" สปสช.โดยสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม ได้จัดทำขึ้นรวบรวมข้อมูลความรู้พื้นฐานด้านหลักประกันสุขภาพให้เป็นหนังสืออ่านเข้าใจง่าย ใช้ประกอบการเรียนรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเป็นคู่มือเพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดสร้างความเข้าใจให้กับครอบครัว ชุมชน และประชาชนไทยได้รับรู้ เข้าใจ เข้าถึงการใช้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

คลิกอ่าน E-book ได้ ที่นี่ 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนี้

Download : pdf39.pdf
heroimage