ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก ห้องสมุด คืนข้อมูลรับฟังความเห็นพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ความคืบหน้าแต่ละข้อเสนอให้ ปชช.ได้รับทราบ

คืนข้อมูลรับฟังความเห็นพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ความคืบหน้าแต่ละข้อเสนอให้ ปชช.ได้รับทราบ

ห้องสมุด | 10 เมษายน 2561

สปสช.คืนข้อมูลรับฟังความเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ รายงานสถานะความคืบหน้าแต่ละข้อเสนอให้ประชาชนได้ทราบว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใดบ้างแล้ว ติดตามได้จากหนังสือ ปฏิรูปการรับฟังฯ 360 องศา ก้าวไปข้างหน้าพัฒนาระบบหลักประกันฯ  

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มอบหมายให้ สปสช.จัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เพื่อพัฒนาด้านต่างๆ ในปีที่ผ่านมามีข้อเสนอกว่า 380 ข้อ สปสช.จึงได้คืนข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบว่ามีข้อเสนออะไรบ้าง และแต่ละข้อเสนอมีความคืบหน้าอย่างไร แบ่งเป็น 4 หมวดหลัก คือ

หมวดที่ 1 ดำเนินการแล้ว

หมวดที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

หมวดที่ 3 มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 4 ไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากอยู่นอกเหนืออำนาจข้อกฎหมาย

heroimage