ศูนย์ข่าวสปสช.

เรื่องเด่น

ข่าวสุขภาพคนไทย

หน้าแรก เรื่องเด่น

เรื่องเด่น

thumbnail

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า งอกงามจากไทย ก้าวไกลสู่โลก

จับกระแส | 17 ธันวาคม 2561

วันที่ 12 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากลและงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ขึ้น และมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ…...

thumbnail

สธ. สปสช.เข้าช่วยเหลือ “น้องแมน” เตรียมส่งรักษาต่อที่ รพ.หลังป่วยเคยไปรักษา แต่ไม่ไปตามนัด เหตุกลัวการผ่าตัด และคิดว่าบัตรทองหมดอายุ

จับกระแส | 17 ธันวาคม 2561

สธ. สปสช.ลงพื้นที่บ้าน “น้องแมน” เด็กชายขายไข่นกที่สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช ที่ป่วยตาเป็นฝ้าแต่ไม่ไปรักษาตามนัด ด้วยเหตุกลัวการผ่าตัด และคิดว่าบัตรทองหมดอายุ ล่าสุดประสานส่งต่อรักษาต่อเนื่อง พร้อม อบต.ในพื้นที่ช่วยเหลือด้านสังคม…...

thumbnail

สปสช.แจง “สิทธิบัตรทองไม่มีหมดอายุ” เป็นสวัสดิการสุขภาพ ดูแลคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย

จับกระแส | 14 ธันวาคม 2561

สปสช. แจง “สิทธิบัตรทองไม่มีหมดอายุ” เป็นสิทธิสวัสดิการรัฐด้านสุขภาพ ดูแลคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย ปัจจุบันใช้บัตรประชาชนหรือสูติบัตรแทนไม่ต้องใช้บัตรทองแล้ว ระบุกรณี “เด็กขายไข่นก” ใช้สิทธิบัตรทองรับการรักษาภาวะตาเป็นฝ้าได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย    …...

thumbnail

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร : การลงทุนด้านสุขภาพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

จับกระแส | 14 ธันวาคม 2561

การลงทุนด้านสุขภาพ วันนี้ทั่วโลกยอมรับแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าระบบหลักประสุขภาพแห่งชาติของไทย เป็นเครื่องมือการลงทุนด้านสุขภาพที่คุ้มค่า โดยเฉพาะหลังจากประเทศไทยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี 2545 ทำให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกด้านสุขภาพ เพิ่มการเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขที่จำเป็นของคนไทยทั่วประเทศ ลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตอันเกิดจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และส่งผลให้รายจ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนลดลงอย่างเห็นได้ชัด…...

thumbnail

Thailand takes the lead in building foundation of global universal healthcare coverage.

รอบโลก | 14 ธันวาคม 2561

Bangkok, 12 December 2018—Thailand is taking steps to set up…...

thumbnail

เชิญรับชมสารคดีสั้น "หลักประกันสุขภาพไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

จับกระแส | 13 ธันวาคม 2561

เชิญรับชมสารคดีสั้น “หลักประกันสุขภาพไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ติดตามความร่วมมือของหลายหน่วยงานในการทำให้ “กลุ่มชาติพันธุ์มานิ รักษ์ป่าบอน” จ.สงขลา และ จ.พัทลุง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรเปราะบาง…...

thumbnail

เตรียม 3 แนวทางปฏิรูปหลักประกันสุขภาพ ‘ชุดสิทธิประโยชน์ งบประมาณ ปฐมภูมิครบวงจร’

จับกระแส | 13 ธันวาคม 2561

คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข แถลงแนวทางปฏิรูปหลักประกันสุขภาพ เน้น 3 ด้าน 1.ชุดสิทธิประโยชน์หลักและเสริม 2.งบประมาณในระบบ และ 3.ปฐมภูมิครบวงจร ให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง…...

thumbnail

ไทยเตรียมนำผลสำเร็จหลักประกันสุขภาพ เผยแพร่ในเวทีโลก ‘สมัชชาสหประชาชาติ ปี 62’

จับกระแส | 12 ธันวาคม 2561

ไทยเผยความร่วมมือการประชุมระดับสูงวาระหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติประจำปี 62 ทั้งความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการจัดเตรียมร่างข้อมติ กำหนดรูปแบบการประชุม การเจรจาเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม พร้อมนำประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของไทยไปเผยแพร่ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประเทศต่างๆ  ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ -…...

thumbnail

12 ธ.ค.วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล ไทยขับเคลื่อน “ลงทุนด้านสุขภาพ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

จับกระแส | 11 ธันวาคม 2561

ไทยร่วมรณรงค์ “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” ขับเคลื่อน “การลงทุนด้านสุขภาพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จับมือทุกภาคส่วนร่วมลงทุน หนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเข้าสู่ปีที่ 17 ผลสำเร็จชี้ชัด “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”…...

thumbnail

ไทยร่วมรณรงค์ “12 ธ.ค.วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” จัดเวทีวิชาการขับเคลื่อน “ลงทุนเพื่อสุขภาพ”

จับกระแส | 9 ธันวาคม 2561

ไทยร่วมรณรงค์กับประเทศต่างๆ ทั่วโลกในวาระ “12 ธ.ค. วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” สธ. กต. กรมบัญชีกลาง สปส. สช.…...