ศูนย์ข่าวสปสช.

เรื่องเด่น

ข่าวสุขภาพคนไทย

หน้าแรก เรื่องเด่น

เรื่องเด่น

thumbnail

เลขาธิการ สปสช.เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถบัสคว่ำที่วังน้ำเขียว

จับกระแส | 27 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ…...

thumbnail

สปสช.ร่วมประชุมวิชาการองค์กรของรัฐตาม พ.ร.บ.เฉพาะพัฒนาสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ-มีธรรมาภิบาลสูง

จับกระแส | 27 มีนาคม 2561

ทอพ.ประกาศเจตนารมณ์ พัฒนาสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ-มีธรรมาภิบาลสูง ชงข้อเสนอต่อรัฐบาล หนุน 16 องค์กรเฉพาะ เกิดจากแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ต้องอิสระ คล่องตัวสูง ช่วยขับเคลื่อนพันธกิจรัฐบาลสำเร็จเร็วขึ้น…...

thumbnail

ผลประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีบัญชี 60 ได้ 4.87 จากคะแนนเต็ม 5

จับกระแส | 27 มีนาคม 2561

บอร์ด สปสช.รับทราบผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีบัญชี 2560 โดยกรมบัญชีกลาง ผลการดำเนินงานในภาพรวมปี 2560 มีคะแนนประเมิน 4.87…...

thumbnail

สปสช.ย้ำผู้มีสิทธิบัตรทอง หากถูกสุนัขกัดรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าต่อเนื่อง 5 เข็ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย

จับกระแส | 23 มีนาคม 2561

สปสช.ย้ำผู้มีสิทธิบัตรทอง หากถูกสุนัขกัดรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยบริการบัตรทองต่อเนื่อง 5 เข็ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา ลดอัตราการตายจากโรคพิษสุนัขบ้า นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ…...

thumbnail

กรมควบคุมโรคจับมือ สปสช.รุกคุมวัณโรคในเรือนจำปี 61 เอกซเรย์ปอดผู้ต้องขังทุกราย

จับกระแส | 23 มีนาคม 2561

กรมควบคุมโรคจับมือ สปสช.บูรณาการงบปี 61 กว่า 30 ล้านบาท รุกคัดกรองวัณโรค เอกซเรย์ทรวงอกผู้ต้องขังทุกรายในเรือนจำทั่วประเทศ 137 แห่ง…...

thumbnail

รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560

ห้องสมุด | 21 มีนาคม 2561

ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแรกของการดำเนินงานการสร้างระบบหลักประกันด้านสุขภาพให้กับคนไทยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 4 (แผนระยะที่ 4: พ.ศ.2560-2564) ที่คาดหวังให้ “ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ”…...

thumbnail

สปสช.ร่วมรณรงค์ “วันดาวน์ซินโดรมโลก” สิทธิบัตรทองดูแล-ควบคุมกลุ่มดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

จับกระแส | 21 มีนาคม 2561

สปสช.ร่วมรณรงค์วันดาวน์ซินโดรมโลก หนุนดูแล “เด็กดาวน์” สิทธิประโยชน์บัตรทองครอบคลุมการรักษา พร้อมส่งเสริมพัฒนาการให้ดีขึ้นเท่าที่เด็กทำได้ พร้อมจับมือกรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ รุกควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ทุกสิทธิอย่างเป็นระบบ หลังนำร่อง…...

thumbnail

กทม. สปสช. บขส. เปิดบัตรทองออนทัวร์ที่ขนส่งหมอชิต รับลงทะเบียนสิทธิ เปลี่ยน รพ.ประจำ

จับกระแส | 20 มีนาคม 2561

กทม. - สปสช. –บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดงาน “บัตรทอง ออนทัวร์” ร่วมจัดตั้งจุดประชาสัมพันธ์…...

thumbnail

IMF หารือ สปสช.เล็งดึงข้อมูลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย ร่วมประเมินเศรษฐศาสตร์ระดับภูมิภาค

จับกระแส | 19 มีนาคม 2561

IMF เล็งดึงข้อมูลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทยทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ บัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ ร่วมประเมินสถานการณ์เศรษฐศาสตร์และการเงินการคลังระดับภูมิภาค นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี…...

thumbnail

สปสช.แจงตรวจสอบเบิกจ่ายผู้ป่วยใน 2.26% มีทั้งจ่ายเพิ่มและเงินเรียกคืนที่ส่งกลับเขต

จับกระแส | 19 มีนาคม 2561

สปสช.ไม่ก้าวล่วงการรักษาของแพทย์ ตรวจสอบเวชระเบียนยึดหลักเกณฑ์ราชวิทยาลัยแพทย์ ปี 58-60 สัดส่วนตรวจสอบเบิกจ่ายผู้ป่วยในเพียงร้อยละ 2.26 มีทั้งกรณีเรียกเงินคืนและจ่ายชดเชยหน่วยบริการเพิ่ม เหตุจากบันทึกผิด ใส่รหัสผิดและสรุปผิด ระบุยังไม่เคยเรียกค่าปรับจากหน่วยบริการที่เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง…...