ศูนย์ข่าวสปสช.

เรื่องเด่น

ข่าวสุขภาพคนไทย

หน้าแรก เรื่องเด่น

เรื่องเด่น

thumbnail

“รพ.รือเสาะ” ชูศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ยุติข้อร้องเรียน-กลไกสร้างความเข้าใจผู้ป่วย

สัมภาษณ์ | 13 ธันวาคม 2562

รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เผยแนวทางพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการจนได้รางวัลดีเด่น เน้นเป็นกลไกกลางผสานความร่วมมือ รับฟังข้อเสนอแนะติชมเพื่อนำกลับมาพัฒนาการบริการ ตลอดจนทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน ทำให้สามารถยุติข้อร้องเรียนที่อาจเข้าสู่ชั้นศาลได้ 100% นพ.มาหะมะ เมาะมูลา…...

thumbnail

เภสัชกรเสนอขยาย “โครงการรับยาใกล้บ้าน” ครอบคลุมสิทธิประกันสังคม-ข้าราชการ

จับกระแส | 13 ธันวาคม 2562

เภสัชกรร้านยาเครือข่าย รพ.พุทธชินราช ระบุ โครงการผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน รุกพัฒนาบทบาทเภสัชกรชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมร้านยาในระบบสุขภาพ เผยมีผู้ป่วยรับยาที่ร้าน 5 ราย ต่างพอใจ…...

thumbnail

UHC Day ปี 62 กระตุ้นทั่วโลกรักษาสัญญาเดินหน้าหลักประกันสุขภาพ ไทยพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

จับกระแส | 11 ธันวาคม 2562

วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล (UHC Day) ปี 2562 กระตุ้นทั่วโลก “รักษาสัญญา” เร่งสร้าง “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ให้บรรลุภายในปี…...

thumbnail

สปสช.บูรณาการระบบจ่ายชดเชย เพิ่มความสะดวกให้ รพ. เพิ่มประสิทธิภาพจัดสรรเงินกองทุน

จับกระแส | 9 ธันวาคม 2562

สปสช.เพิ่มศักยภาพบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ “บูรณาการรวมระบบบริหารการจ่ายชดเชย” ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจัดสรรเงินกองทุน ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา ง่ายต่อการกำกับติดตาม พร้อมช่วยหน่วยบริการประมาณการรายรับและตารางโอนเงินล่วงหน้า เอื้อบริหารจัดการ นพ.การุณย์…...

thumbnail

โมร็อกโกยกคณะดูงาน สธ.-สปสช. ย้ำไทยเป็นต้นแบบที่ดีสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

รอบโลก | 6 ธันวาคม 2562

โมร็อกโกยกคณะดูงาน สปสช. สธ. รพ.สามพราน ย้ำไทยเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดการระบบการเงิน - การคลัง เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โมร็อกโก ประเทศในทวีปแอฟริกาเหนือ ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งมั่นว่าจะพัฒนาระบบ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”…...

thumbnail

ผู้ป่วย รพ.พุทธชินราช ชื่นชม “รับยาใกล้บ้าน” ไม่ต้องรอคิวนาน มีเวลาปรึกษาเภสัชกรมากขึ้น

สัมภาษณ์ | 5 ธันวาคม 2562

ร้านยาเทคแคร์ เครือข่ายหน่วยบริการร่วม รพ.พุทธชินราช ชี้ “โครงการผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน” ไม่ยุ่งยาก ไม่เพิ่มภาระ ช่วยดึงร้านยามีส่วนร่วมในระบบสุขภาพ แถมหนุนบทบาท “เภสัชชุมชน”…...

thumbnail

แนะหลักคิด ‘กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น’ เป็นโอกาสสร้างความเท่าเทียม-พัฒนาสังคม

จับกระแส | 4 ธันวาคม 2562

คณบดีสังคมศาสตร์ฯ มหิดล แนะหลักคิด “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น” เป็นเครื่องมือศีลธรรม-สร้างความเท่าเทียมสังคม ชวนมองปัญหาเป็นระบบ-แก้ไขแบบองค์รวม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจพี่เลี้ยงกองทุน (Coaching)…...

thumbnail

"โมร็อกโก" ดูงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย เตรียม MOU พัฒนาระบบร่วมกัน

จับกระแส | 2 ธันวาคม 2562

“โมร็อกโก” ดูงาน “สปสช.-สธ.-รพ.สามพราน” แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย เผยโมร็อกโกอยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่านระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี 2573 สนใจการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพด้วยการส่งเสริมระบบสุขภาพปฐมภูมิ การเงินการคลัง การมีส่วนร่วม โดยโมร็อกโกมีแผนที่จะลงนามความร่วมมือกับไทยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าร่วมกัน…...

thumbnail

‘PrEP’ อีกหนึ่งทางเลือกป้องกันเอชไอวี สปสช.เตรียมวิจัยว่าจะเป็นชุดสิทธิประโยชน์ในลักษณะใด

จับกระแส | 1 ธันวาคม 2562

เลขาธิการ สปสช.ชี้ สถานการณ์โรคเอดส์ในไทยดีกว่าอดีตอย่างมาก เป็นโรคเดียวที่มีอัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงขณะที่โรคเรื้อรังอื่น ๆ มีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้น ชู PrEP เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือหลักในการควบคุมการแพร่เชื้อเอชไอวี เตรียมศึกษาวิจัย…...

thumbnail

สปสช.หนุนนนโยบาย สธ. “ปฏิรูปห้องฉุกเฉิน” 1 ธ.ค.เพิ่มรายการใหม่ “ฉุกเฉินไม่รุนแรงนอกเวลา”

จับกระแส | 1 ธันวาคม 2562

สปสช.ร่วมขับเคลื่อนนโยบายบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินคุณภาพ บูรณาการพร้อมกับ สธ.ที่นำร่อง “ห้องฉุกเฉินคุณภาพ” ใน 21 รพ. เริ่ม 1 ธ.ค.62…...