ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก แผนภาพ บอร์ด สปสช.ร่วมฝ่าวิกฤติ โควิด-19 อนุมัติงบ 1,020 ล้านบาท หนุน รพ.ดูแลผู้ป่วย

บอร์ด สปสช.ร่วมฝ่าวิกฤติ โควิด-19 อนุมัติงบ 1,020 ล้านบาท หนุน รพ.ดูแลผู้ป่วย

แผนภาพ | 23 มีนาคม 2563

บอร์ด สปสช. เห็นชอบเพิ่ม “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)” รายการเบิกจ่ายชดเชย “กองทุนบัตรทอง” เพิ่มความชัดเจนการเบิกค่าใช้จ่าย ครอบคลุมทั้งป้องกัน ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ พร้อมอนุมัติใช้งบ “กองทุนรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 1,020 ล้านบาท หนุนโรงพยาบาลรับมือ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน   

อ่านต่อ บอร์ด สปสช.หนุน รพ.รับมือ “โควิด-19” อนุมัติงบพันล้านบาทดูแลประชาชน

heroimage