ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก แผนภาพ ขั้นตอนร่วมโครงการ “ผู้ป่วยรับยาร้านยา 1 ต.ค.62” ย้ำไม่บังคับ ผู้ป่วยสมัครใจ

ขั้นตอนร่วมโครงการ “ผู้ป่วยรับยาร้านยา 1 ต.ค.62” ย้ำไม่บังคับ ผู้ป่วยสมัครใจ

แผนภาพ | 6 ตุลาคม 2562

สปสช.แนะขั้นตอนร่วมโครงการ “ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค รับยาร้านยา 1 ต.ค.62” นี้  เริ่มต้นที่ รพ. หมอประเมินอาการผ่านให้ผู้ป่วยร่วมโครงการได้ เลือกร้านยาเครือข่าย รพ. เป็นจุดบริการรับยาต่อเนื่อง ประสาน สสจ. สปสช.เขตทุกพื้นที่ ตรวจดูความพร้อมก่อนเริ่มระบบ พร้อมย้ำ “ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ป่วย”  

แนะขั้นตอนร่วมโครงการ “ผู้ป่วยรับยาร้านยา 1 ต.ค.62” ย้ำไม่บังคับ ผู้ป่วยสมัครใจ

 

heroimage