ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก แผนภาพ สิทธิประโยชน์ “คนพิการ” ในระบบหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท)

สิทธิประโยชน์ “คนพิการ” ในระบบหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท)

แผนภาพ | 12 พฤศจิกายน 2561

สิทธิประโยชน์ “คนพิการ” ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท) คุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาล รวมไปถึงบริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์ และบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ

heroimage