ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก แผนภาพ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) มีสถานพยาบาลให้บริการในระบบกว่า 12,253 แห่ง

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) มีสถานพยาบาลให้บริการในระบบกว่า 12,253 แห่ง

แผนภาพ | 31 ตุลาคม 2561

มีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท) กว่า 12,153 แห่งพร้อมให้บริการผู้ใช้สิทธิบัตรทอง 

heroimage