ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก แผนภาพ ใส่ใจดูแลผู้สูงวัยป่วยติดบ้ายติดเตียง ให้ได้รับบริการรักษาพยาบาล และบำบัดฟื้นฟูสุขภาพที่บ้าน

ใส่ใจดูแลผู้สูงวัยป่วยติดบ้ายติดเตียง ให้ได้รับบริการรักษาพยาบาล และบำบัดฟื้นฟูสุขภาพที่บ้าน

แผนภาพ | 14 มิถุนายน 2561

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

  • จัดให้มีทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุ
  • มีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม (Care Giver) ดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (ป่วยติดบ้านติดเตียง) ให้ได้รับบริการรักษาพยาบาลและบำบัดฟื้นฟูสุขภาพที่บ้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (อบต./เทศบาล ใกล้บ้าน) 

heroimage