ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก แผนภาพ พัฒนาการชุดสิทธิประโยชน์ 'สิทธิบัตรทอง'

พัฒนาการชุดสิทธิประโยชน์ 'สิทธิบัตรทอง'

แผนภาพ | 1 มิถุนายน 2561

พัฒนาการชุดสิทธิประโยชน์และการจัดการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่เริ่มต้น ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน

heroimage