ศูนย์ข่าวสปสช.

แผนภาพ

Infographic สื่อการเรียนรู้ใหม่

หน้าแรก แผนภาพ

แผนภาพ

thumbnail

แนะ ปชช.สิทธิบัตรทองเดินทางหยุดยาวสงกรานต์ ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เข้า รพ.ใกล้ หากไม่แน่ใจ เข้า รพ.รัฐไว้ก่อน

แผนภาพ | 10 เมษายน 2561

สปสช.แจ้งใช้สิทธิบัตรทอง “เทศกาลหยุดยาวสงกรานต์” หากเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ เข้ารักษาได้ทุก รพ.ที่อยู่ใกล้ ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ…...

thumbnail

การตรวจสอบเบิกจ่ายชดเชยผู้ป่วยใน (audit ผู้ป่วยใน) ของ สปสช.

แผนภาพ | 20 มีนาคม 2561

สปสช.ไม่ก้าวล่วงการรักษาของแพทย์ ตรวจสอบเวชระเบียนยึดหลักเกณฑ์ราชวิทยาลัยแพทย์ ปี 58-60 สัดส่วนตรวจสอบเบิกจ่ายผู้ป่วยในเพียงร้อยละ 2.26 มีทั้งกรณีเรียกเงินคืนและจ่ายชดเชยหน่วยบริการเพิ่ม…...

thumbnail

“ธนาคารโลก” ชี้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าช่วยเพิ่มกำลังซื้อ ขยายเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนา

แผนภาพ | 13 มีนาคม 2561

ธนาคารโลกเผยการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยภาครัฐ เพิ่มกำลังบริโภคของประชากร โดยเฉพาะกลุ่มประชากรรายได้น้อย ทำให้เกิดการขยายเศรษฐกิจประเทศ ยกต้นแบบ…...

thumbnail

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

แผนภาพ | 8 มีนาคม 2561

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) คุ้มครองการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ดังนี้ 1.การล้างไตผ่านช่องท้อง 2.การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม…...

thumbnail

แนวทางคนพิการประกันสังคมใช้สิทธิรักษาบัตรทองตาม ม.44

แผนภาพ | 1 พฤศจิกายน 2559

สปสช.แจงแนวทางจัดการ หลังมีคำสั่ง ม.44 ให้คนพิการสิทธิประกันสังคมใช้สิทธิบัตรทองได้ คนพิการได้สิทธิประโยชน์ตามบัตรทอง ส่วน รพ.ส่งข้อมูลเบิกมาที่ สปสช.ตามเดิม…...

thumbnail

ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวพาหะไข้เลือดออกและเชื้อไวรัสซิกา

แผนภาพ | 29 กรกฏาคม 2559

องค์การอนามัยโลก (WHO) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รายงานความคืบหน้าด้านความร่วมมือใน การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (WHO involvement…...

thumbnail

สปสช.สู่ปีที่ 14 ก้าวไปด้วยกันสร้างหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืน

แผนภาพ | 8 มิถุนายน 2559

สปสช.ก้าวสู่ปีที่ 14 มุ่งพัฒนา “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เน้นประสานความร่วมมือผู้ให้บริการและทุกภาคส่วน ช่วยให้ประชาชนเข้าการรักษาอย่างทั่วถึงและครอบคุลมยิ่งขึ้น…...

thumbnail

สุขภาพดี ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง

แผนภาพ | 8 มิถุนายน 2559

พญ.มากาเร็ต ชาน ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ส่งจดหมายถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 58 แสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์โรคเมอร์สของไทย…...