ศูนย์ข่าวสปสช.

แผนภาพ

Infographic สื่อการเรียนรู้ใหม่

หน้าแรก แผนภาพ

แผนภาพ

thumbnail

สปสช.สู่ปีที่ 14 ก้าวไปด้วยกันสร้างหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืน

แผนภาพ | 8 มิถุนายน 2559

สปสช.ก้าวสู่ปีที่ 14 มุ่งพัฒนา “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เน้นประสานความร่วมมือผู้ให้บริการและทุกภาคส่วน ช่วยให้ประชาชนเข้าการรักษาอย่างทั่วถึงและครอบคุลมยิ่งขึ้น…...

thumbnail

สุขภาพดี ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง

แผนภาพ | 8 มิถุนายน 2559

พญ.มากาเร็ต ชาน ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ส่งจดหมายถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 58 แสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์โรคเมอร์สของไทย…...